Vaso Kenya

Kenya – Vaso

Referencia-Formato

P459 VASO KENYA 13 cl. H 75,5 mm 12 unidades P.V.P. 14,24 €
P509 VASO KENYA 11 cl. H 67,5 mm 12 unidades P.V.P. 13,56 €