agrodis-tomate-frito

Tomateak

Referencia-Formato

D023 TOMATE ENTERO Lata 5 kg. x 6 latas
D009 TOMATE TRITURADO Lata 5 kg. x 6 latas
D032 TOMATE TRITURADO Lata 1 kg. x 12 latas
D008 TOMATE FRITO Lata 3 kg. x 6 latas
D031 TOMATE FRITO Lata 1 kg. x 12 latas
D087 TOMATE MONODOSIS